ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Інститут проводить набір студентів на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра ВМУУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до ВМУУ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Вступники проходять обов’язкове тестування з англійської мови (Мічиган-тест).