ВМУУ оголошує прийом студентів на денну та заочну (дистанційну) форму навчання за кошти юридичних та фізичних осіб на 2017 рік.

Особа може вступити до ВМУУ для здобуття ступеня магістра на основі базової та повної вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Вступники на основі базової та повної   вищої освіти
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2017 року 16 січня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ВМУУ 27 серпня 2017 року 14 лютого 2017 року
Строки проведення у ВМУУ вступних випробувань 28 – 30 серпня 2017 року 15-20 лютого 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 31 серпня 2017 року  21 лютого 2017 року
Терміни зарахування вступників  не пізніше 05 вересня 2017 року 01 березня 2017 року

         

Перелік вступних випробувань

Спеціальність підготовки ступеня магістра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмета Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код Квота пільгових категорій
Менеджмент
Спеціалізація менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 Не встановлюється 1.Ділова англійська мова   124
2. Комплексний іспит з менеджменту Профільний 124

Програми вступних іспитів:

Ділова англійська мова

Комплексний іспит з менеджменту

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВМУУ

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ВМУУ (далі –заява) у паперовій формі особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

У заяві вступники вказують спеціальність та спеціалізацію для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра та форму навчання.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

При прийнятті на навчання для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Інститут проводить набір іноземних студентів на підготовку магістра зі спеціальності “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Навчання здійснюється українською та англійською мовами (за бажанням студента) відповідно до наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України № 343 від 21.04.2010 р.

Інститут акредитований за ІV рівнем (сертифікат Міністерства освіти та науки України серія HI-IV № 1124390 від 05.06.2013 р.).

“Правила прийому до Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні» в 2017 р.” затверджені ректором 14.12.2016 р.