КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Завідувач кафедри

Гребельник Олександр Петрович

доктор економічних наук, професор

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за напрямом «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародний бізнес». Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть наукові дослідження за актуальними напрямками економічної науки, беруть участь у виконанні планових наукових тем, керують науково-дослідною роботою студентів.

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Гребельник О. П. – доктор економічних наук, професор;
 2. Буряк Г.С. – кандидат економічних наук, доцент;
 3. Гавриляка Г.В. – кандидат економічних наук, доцент;
 4. Етокова О.В. – кандидат економічних наук, доцент;
 5. Мірзодаєва Т.В. – кандидат економічних наук, доцент;
 6. Запорожець А.В. – старший викладач;
 7. Голюк В.Я. – кандидат економічних наук, доцент;
 8. Дробот А.О. – старший викладач;
 9. Іваненко В.В. – кандидат економічних наук, доцент;
 10. Львов І.А. – cтарший викладач;
 11. Савчук Марк – cтарший викладач;
 12. Сиротюк Н.З.– старший викладач;
 13. Цалько Ю.М. – кандидат економічних наук, доцент.

Дисципліни:

 • Основи менеджменту
 • Операційний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Міжнародні фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Маркетинг
 • Аудит фінансових інвестицій
 • Світова економіка
 • Маркетингові дослідження
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України
 • Менеджмент ризиків
 • Мультинаціональні підприємства
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Стратегічний менеджмент
 • Міжнародні економічні відносини
 • Основи дипломатії та дипломатична робота
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародний маркетинг
 • Інвестиційний менеджмент
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Основи управлінського консультування

 

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри

Романовський Олександр Олексійович

доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор

Кафедра фундаментальних дисциплін бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародний бізнес». Науково-педагогічні працівники кафедри проводять науково-дослідні роботи із соціально-економічного спрямування, діагностики та оцінки діяльності підприємницьких структур.

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Романовський О. О. – доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор;
 2. Верхогляд О.О. – доктор філософії, професор;
 3. Кондратенко Л.І. – кандидат педагогічних наук, доцент;
 4. Романовська О.О. – кандидат педагогічних наук, доцент;
 5. Воловик О.І. – старший викладач;
 6. Надточій В.О. – старший викладач;
 7. Гринь В.О. – старший викладач;
 8. Нікіфоров Р.О. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 9. Процак Л.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Дисципліни:

 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Інформатика і КТ
 • Інформаційні системи та технології
 • Управління персоналом
 • Теорія організації
 • Міжнародна інформація
 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист
 • Соціологія
 • Психологія
 • Методологія і організація наукових досліджень

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри

Малинська Наталія Анатоліївна

доктор філологічних наук, професор

Кафедра соціально-гуманітарних наук бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародний бізнес». Викладачі кафедри забезпечують викладання гуманітарних та суспільних дисциплін, які охоплюють увесь спектр сучасних соціально-гуманітарних наук.

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Малинська Н. А. – доктор філологічних наук, професор;
 2. Могила О.А. – кандидат філологічних наук, доцент;
 3. Іщук О.М. – доцент;
 4. Муромцева Ю.В. – старший викладач;
 5. Вяткіна Н.Б. – кандидат філософських наук, доцент;
 6. Дубогай О.Р. – доктор педагогічних наук, професор;
 7. Кларк Скотт – доктор юриспруденції, професор;
 8. Клименко О.О. – старший викладач;
 9. Кузьміна Є.О. – старший викладач;
 10. Маєвський О.О. – старший викладач;
 11. Марченко С.В. – старший викладач;
 12. Садовнікова Г.В. – старший викладач;
 13. Філатова З.І. – старший викладач;
 14. Шарма С. К. – старший викладач.

Дисципліни:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Ділова англійська мова
 • Друга іноземна мова
 • Ділова (друга) іноземна мова
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Етика бізнесу
 • Міжособове спілкування
 • Історія української культури
 • Філософія