Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні” (УАГІ ВМУУ) надає вищу освіту, яка допомагає студентам стати ефективними, підприємливими, конкурентоспроможними й відповідальними громадянами, що сприймають дух підприємництва та моральні й етичні цінності.

Завданням УАГІ ВМУУ є створення стимулюючого мультикультурного середовища для професорсько-викладацького складу та студентської спільноти.

Програми, які орієнтовані  на міжнародний бізнес, розраховані для задоволення потреб професіоналів та лідерів світового співтовариства 21-го століття.